image

MASZ 2015 – miben változott a korábbihoz képest?

Bizonyára már sokan értesültetek arról, hogy a Magyar Airsoft Szabályzat 2015 változata hatályba lépett és immáron minden játékon használni ajánlott, a softair.hu fórumon kiírt játékok esetében pedig kötelező. Mindenkiben felmerül a kérdés, hogy a MASZ 2015 miben változott a korábbi szabályrendszer képest? Ehhez szeretnék segítséget nyújtani az alábbi rövid összefoglalóval.

Az letölthető melléklet egy összehasonlító dokumentum, amely a már nem hatályos 2010-es és az új 2015-ös szabályok közötti szöveges eltérést mutatja. A cikk pedig sorban végig veszi az egyes pontokat. Csak ott részletezem ahol érdemi változtatás vagy új szabály beemelése történt, mindezt felsorolás szerű, katonásan pattogós tálalásban. Nem emelem ki külön egyik változtatást sem, belátása szerint olvassa mindenki végig alaposan, hogy a terepen pontosan tudja mikor mi a teendő.

Letölthető összehasonlítás: MASZ2010_és MASZ2015 összehasonlítás

Link a hatályos szabályokhoz: MASZ2015

 

NYILATKOZAT:

Nem változott.

MI AZ AIRSOFT?

Fogalomhasználat pontosítása és stilisztikai változtatás, pontosabb megfogalmazás.

BEVEZETÉS

Fogalomhasználat pontosítása és stilisztikai változtatás, pontosabb megfogalmazás.

ENERGIA ÉS SEBESSÉG

Pontosításra került a korábbi megfogalmazás, azaz „ Nehezebb lövedékkel mérve a fegyver „ereje” nem csökken, csak a torkolati sebesség lesz alacsonyabb!

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

0. Alapfeltételek: Fogalomhasználat pontosítása és stilisztikai változtatás, pontosabb megfogalmazás.

1. Szemvédő használata: Nem változott

2. Szemvédő típusa: Számtalan új anyagú és kivitelű szemvédő jelent meg a korábbi szabály elfogadása óta, ezért az pontosításra szorult. Ennek megfelelően rácsos vagy perforált szemvédő engedélyezett, ha a nyílások átmérője maximum 4mm, a huzalvastagság minimum 0.6mm. Nem megfelelő vagy sérült szemvédő viselése TILOS és BALESETVESZÉLYES! Ha a szemvédőn nincs szabványos védelmi fokozat feltüntetve, azt viselés előtt alapos tesztelésnek KÖTELEZŐ alávetni! A Játékszervező bármikor elrendelheti a tesztelést. Minimum 1.5 Joule (120m/s) teljesítménnyel, legalább 3 lövést kell leadni a hátulról megtámasztott szemvédőre, 1 méter távolságból.

3. Arcvédő: A korábbi nehezen megfogható rövid távolság helyett a közeli lövés (<20m) fogalma került bevezetésre.

4. Fejvédelem: ÚJ SZABÁLY. A balesetveszély csökkentésére sisak viselése MINDENKINEK JAVASOLT! Csak EN1078, CPSC, vagy szigorúbb szabványnak megfelelő sisakot használjunk! Aki megfelelő fejvédő nélkül vesz részt a játékban, SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TESZI!

5. Egyéb védőfelszerelés: Fogalomhasználat pontosítása és stilisztikai változtatás, pontosabb megfogalmazás.

6. Találatjelző: Nem változott.

7. Fegyver és lövedék: Nem változott

8. Fegyverhasználat:

a) Csak célzott lövést szabad leadni! Nem változott.

b) Kötelező minimális lőtávolság: A Fegyverkategóriák pontból áthelyezésre került ebbe a pontba az alábbi előírás: A játékosnak ismernie kell a lőtávolság helyes megbecslését! (Mekkorának látszik az irányzékon keresztül a célpont vagy annak részlete 20 méterről.) Javasolt a távolságot pontosan kimérni és gyakorolni!

c) Épületharc: ÁTDOLGOZOTT SZABÁLYOZÁS! beltérben, rövid (<10-15m) lőtávolságra, épületek 10m sugarú körzetében folyó játék szabályait a játékszervező választja meg.
– Épületharc sorozatlövéssel: maximális torkolati energia 1.1 Joule (350 fps csak RÖVID sorozatok leadása (3-4db BB / tűzkiváltás) engedélyezett
– Épületharc csak egyes lövéssel: maximum 1.5 Joule (400 fps) és KIZÁRÓLAG egyes lövés (félautomata/ismétlő tüzelés) engedélyezett! Sorozatlövés csak a 10m zónán kívül, épületre- vagy abból kifelé tüzelve adható le.

A két játékmód egyszerre alkalmazása biztonsági okokból TILOS!

d) Fogalomhasználat pontosítása és stilisztikai változtatás, pontosabb megfogalmazás.

e) Fogalomhasználat pontosítása és stilisztikai változtatás, pontosabb megfogalmazás.

f) Nem változott.

g) Fogalomhasználat pontosítása és stilisztikai változtatás, pontosabb megfogalmazás.

h) Fogalomhasználat pontosítása és stilisztikai változtatás, pontosabb megfogalmazás.

9. Fegyverkezelés: Fogalomhasználat pontosítása és stilisztikai változtatás, pontosabb megfogalmazás továbbá ezután a fegyverbe épített manuális biztosító használata KÖTELEZŐ!

10. Utazás, szállítás: Fogalomhasználat pontosítása és stilisztikai változtatás, pontosabb megfogalmazás továbbá ÚJ SZABÁLY, hogy fiktív vagy valós fegyveres testületek közrend megzavarására alkalmas öltözékét-felszerelését, annak replikáit (sisak, mellény, tárak, rangjelzés, fegyvertok, stb) CSAK A PÁLYÁN viseljük! Játékra LEHETŐLEG civil ruházatban utazzunk!

11. Nem játékosok a pályán: Fogalomhasználat pontosítása és stilisztikai változtatás, pontosabb megfogalmazás.

12. Pirotechnika: Fogalomhasználat pontosítása és stilisztikai változtatás, pontosabb megfogalmazás.

13. Baleset: Nem változott.

FEGYVERKATEGÓRIÁK

FIGYELEM!

Fogalomhasználat pontosítása és stilisztikai változtatás, pontosabb megfogalmazás.

Kézifegyverek: Fogalomhasználat pontosítása és stilisztikai változtatás, pontosabb megfogalmazás.

Félautomata mesterlövészfegyverek: Nem változott.

Ismétlő mesterlövészfegyverek: Nem változott.

Támogató fegyverek: Nem változott.

Kézigránátok: ÚJ SZABÁLY! kézi erővel célbajuttatott, BB-szóró vagy hanggal/fénnyel jelző eszközök. A BB-gránát lövedéke maximum 1.1 Joule energiával rendelkezhet, a játékost érő lövedék találatnak számít. Hang/fényjelző gránátnak jól észlelhető jelzést kell kibocsájtania, aktiváláskor 5m sugarú körön belül mindenkit találat ér, aki nem tartózkodik “kemény” fedezék (pl. taktikai pajzs, fal, jármű, áthatolhatatlan tereptárgy) mögött. Az eszközt KIZÁRÓLAG a tulajdonosa érintheti meg, célbajuttatáskor a földön, biztonságos körülmények között kell működésbe lépnie.

Pirotechnikai BB-szóró, 80 decibelt túllépő hangjelző, látászavart okozó gránátok SZIGORÚAN TILTOTTAK! A használat egyéb szabályait (engedélyezett típusok, hányszor vethetők be, stb) a Játékszervező határozza meg.”

Gránátvetők: Az új szabályban a BB mennyiségi korlátozás kikerült, immáron nem csak gázzal meghajtott eszközökre vonatkozik és a lövedék maximum 1.1 Joule energiával rendelkezhet. Pirotechnikai gránátok kilövése SZIGORÚAN TILOS! A részletes szabályokat a Játékszervező határozza meg.

Aknák, gránátok: Nem változott.

JÁTÉKSZABÁLYOK

1. Találat: Nem változott.

2. Találat jelzése: Nem változott.

3. Kiállás, visszaállás: Fogalomhasználat pontosítása és stilisztikai változtatás, pontosabb megfogalmazás.

4. Kommunikáció: Nem változott.

5. Rádiózás: Nem változott.

6. Megadásra felszólítás („Dobatás”): Nem változott.

7. Csendes dobatás: Nem változott.

8. Fizikai kontaktus: Fogalomhasználat pontosítása és stilisztikai változtatás, pontosabb megfogalmazás.

9. Éjszakai játék: ÚJ SZABÁLY! fokozottan balesetveszélyes játékmód, sokkal körültekintőbb mozgást, fegyverhasználatot követel meg! Nagy fényáteresztő képességű szemvédő, fegyverre szerelt fényforrás, tájékozódásra-helyzetjelzésre használt készülékek alkalmazása (keresőlámpa vagy éjjellátó) kötelező! Láthatósági, fényvisszaverő találatjelzők, nyomjelző-készülék használata javasolt. Célpont azonosítása nélkül, VAKTÁBAN tüzelni TILOS! Találatot kapott, játékban nem résztvevő személyek csak folyamatosan a földre vagy a találatjelzőre világítva tartózkodhatnak a pályán! A részletes szabályokat a Játékszervező határozza meg.

10. Csalás, kezdő mentalitás: Fogalomhasználat pontosítása és stilisztikai változtatás, pontosabb megfogalmazás.

11. Sportszerű viselkedés: Fogalomhasználat pontosítása és stilisztikai változtatás, pontosabb megfogalmazás. Új szabály, hogy „Törekedjünk minél kevesebb lövés leadására!”

12. Korhatár: Fogalomhasználat pontosítása és stilisztikai változtatás, pontosabb megfogalmazás.

SZÓJEGYZÉK

Új fogalom került bevezetésre: Realcap tár – Kb. 10-40db BB-t befogadó, „realisztikus” kapacitású tár,

Melléklet I.
JÁTÉKSZERVEZÉSI AJÁNLÁS

1. Alapkövetelmények: Nem változott.

2. Játékszervező felelőssége: Nem változott.

3. Játékszervező nem felelős: Nem változott.

4. Játék meghirdetése: Fogalomhasználat pontosítása és stilisztikai változtatás, pontosabb megfogalmazás. A nyomtatott formában történő játékhirdetési mód törlésre került.

5. Jelentkezők regisztrálása: Nem változott.

6. Feladatok a helyszínen: Nem változott.

Melléklet II.
SEGÉDLET AIRSOFT FEGYVEREK BEMÉRÉSÉHEZ

Nem változott.

Javasolt felszerelés: Fogalomhasználat pontosítása és stilisztikai változtatás, pontosabb megfogalmazás.

Mérés menete:

1-5. pont.  Nem változott.

6. Az új szabály szerint csak a maxium feletti érték esetén kell alaposabb vizsgálatot végezni.

7-9. pont. Nem változott.

BB-szóró eszközök ellenőrzése

ÚJ SZABÁLY! a BB-szóró eszközök mérésének módszere.

1. Gránátot, aknát, gránátvetőt teljes BB-töltettel, környezeti hőmérsékletre felmelegedett gáztartállyal kell tesztelni.

2. A lövedékraj útjába olyan hátulról megtámasztott akadályt (pl. kartonlap, agyagtömb) kell helyezni, melyen a becsapódási nyomokból az 1.1 Joule (350 fps) alatti torkolati teljesítmény megállapítható. Az eredményt hasonló teljesítményű kézifegyverrel, azonos távolságból-szögből leadott lövésekkel ellenőrizhetjük.

A mérést, illetve annak eredményét – annak pontatlanságára tekintettel – a Játékszervező figyelmen kívül hagyhatja.

Melléklet III.

A nyilatkozat minta kiegészült a törvényes képviselő telefonszámával is arra az esetre, ha a rajta szereplő aláírás és a nyilatkozatba foglalt hozzájárulás valódiságát a szervező ellenőrizni szeretné.


Letölthető összehasonlítás: 2010_2015_osszehasonlitas

Ezt is nézd meg

IMG_1054

Airsoft játéktervezés és játékvezetés

  Valamennyi társas hobbi és sport fenntarthatósága azon múlik, hogy van-e megfelelő utánpótlása, társadalmi háttérbázisa. ...

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

*

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>